SPOLU PRO KRAJ - Jiří Štěpán

Do podzimních krajských voleb naši koalici jako jednička vede Hejtman Jiří Štěpán. Ač je původní profesí historik, kterého mohou důvěrněji znát studenti Univerzity Hradec Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy se sídlem tamtéž, politické ostruhy si již rozhodně získat stihl - ať už jako zastupitel a radní města Hradce Králové nebo právě jako úřadující hejtman našeho kraje.

Před počátkem svého veřejného angažmá Jiří Štěpán vystudoval magisterský obor historie na Univerzitě Palackého v Olomouci, rigorózní zkoušku i doktorské studium pak absolvoval již na Univerzitě Hradec Králové, konkrétně na její Filozofické fakultě. V Hradci Králové společně se svou rodinou žije.

Ke své kandidatuře dodává: „Na hejtmana jsem se rozhodl kandidovat z důvodu podpory, kterou vnímám jako odezvu na práci, kterou se nám povedlo udělat za čtyři roky správy Královéhradeckého kraje. Cítím podporu nejenom ve větších městech, ale i v menších městech a na vesnicích. Zároveň odezva u spolků – u dobrovolných hasičů, sportovců, myslivců a u dalších sdružení mne přesvědčila o tom, že část práce jsme udělali, ale ještě další kus práce máme před sebou. Je pro mne zcela jasným úkolem nadále pracovat pro občany kraje, ať již v oblasti zdravotnictví, kde chci dokončit investice do jednotlivých nemocnic, včetně nemocnice rychnovské a zrestrukturalizovat Zdravotnický holding KHK nebo v oblasti regionálního rozvoje, kde je nutné dále pracovat na podpoře tzv. živého venkova, tedy obcí a institucí, které na venkově fungují. V oblasti školství pak chci dále držet síť škol i v menších městech. Především si však uvědomuji, že správa kraje je práce pro lidi a ne politikaření či upřednostňování osobních zájmů.“

  obrázek

 

Blogy