SPOLU PRO KRAJ - Jan Čtvrtečka

Jan Čtvtečka je druhým volebním obdobím místostarostou Město Náchod, kde do jeho gesce patří investice, lázeňství, životní prostředí a územní plánování. Vystudoval VUT v Brně a profesně se zabýval posuzováním faktorů pracovního prostředí, pracovními podmínkami a radiační ochranou ☢️. Mezi své zájmy řadí ochranu životního prostředí, výchovu mládeže, badminton a historii.

A co ho motivovalo ke kandidatuře?

„V minulosti jsem opakovaně dostal od voličů možnost podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Mohl jsem si na vlastní kůži zkusit nést odpovědnost za svá rozhodnutí, přijatá v zájmu občanů. Vždy to má svá pro i proti, ale nikdy mne to neodradilo od další práce. Na krajské úrovni se nabízí další možnost pokračování v již započatých projektech a hlavně jejich naplnění mezi jednotlivými regiony, což přinese efektivitu i zlepšení života do všech měst a obcí našeho kraje.

 

obrázek

Blogy