Robin Böhnisch - VIII. konference na podporu cestovního ruchu

V sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v úterý proběhl již VIII. ročník konference na podporu cestovního ruchu, tentokrát s důrazem na udržitelnou turistiku a životní prostředí

VIII. konference na podporu cestovního ruchu

V sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v úterý proběhl již VIII. ročník konference na podporu cestovního ruchu, tentokrát s důrazem na udržitelnou turistiku a životní prostředí. Hostem proto byl také předseda sněmovního výboru pro životní prostředí a člen Rady Agentury ochrany přírody a krajiny Robin Böhnisch. Ten představil činnost Agentury zejména na poli péče o turistickou infrastrukturu a pozval přítomné k návštěvě 24 CHKO a 224 maloplošných zvláště chráněných území, o které Agentura ochrany přírody a krajiny pečuje.

Blogy