Robin Böhnisch - Výzva poslancům

Projev Robina Böhnische na schůzi PS PČR 21.2.2017

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jak jsem vnímal hluk v sále při projevu pana ministra, tak myslím, že bude zcela platná věta jednoho bývalého britského poslance z 19. století, liberálního poslance Richarda Cobdena, kterému je přisuzován výrok: „Slyšel jsem v této Sněmovně spoustu projevů. Některé mě dohnaly až k slzám. Ale nikdy jsem neslyšel projev, který by ovlivnil výsledek hlasování.“

To je taky důvod, proč nebudu příliš dlouhý a splním si jen tu základní zpravodajskou roli a dovolím si upozornit na pár záležitostí. První věc je má povinnost oznámit vám, že jsem dnes na Malostranském náměstí převzal petici 47 000 podpisů na podporu sněmovní verze a proti verzi senátní. A taky jsem vám chtěl ukázat, přečíst, seznámit vás právě s analýzou senátních změn v podání katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy a profesora Damohorského. Nicméně zjistil jsem, že tento materiál vám byl rozdán na stoly. Určitě stojí za přečtení, budeme na to mít evidentně podle přihlášených dost času. A věřte, stojí to za to. Je to materiál čistě právní, bez nějakých emocí a spekulací. A bylo by dobré se před konečným hlasováním s tímto materiálem seznámit. Tak, jak ho hodnotím já coby laik, vnímám na základě toho senátní verzi jako právně nekonzumovatelnou. Mám, dokonce pochybnosti o hlasovatelnosti senátní verze.

Ale protože právní analýzu máme, dovolte mi jenom krátkou odbornou odbočku. Týká se senátního návrhu, konkrétně § 15. Ze senátní verze se dozvídáme, že účelem národních parků je především uchovat charakteristickou středoevropskou přírodu a krajinu. Dámy a pánové, máme čtyři národní parky, v zásadě všechny čtyři jsou bilaterální a chrání něco unikátního. Nechrání typickou středoevropskou krajinu. Přesně ani nevíme, co to ta typická středoevropská krajina je. Měli bychom zprůměrovat nějaké geomorfologické prvky nebo nastavit si nějak, jak má typická středoevropská krajina vypadat? Například v Krkonoších chráníme arktoalpinskou tundru. Je to jediný ostrov arktoalpinské tundry ve střední Evropě. Další podobná je až ve Skandinávii. Máme ji podle návrhů Senátu přeorata vysázet řepku nebo lipky? Jak budeme nadále chránit Krkonošský národní park podle senátního návrhu?

Hned v další části Senát říká, že území by mělo být využito na vzdělávání, turistiku a rekreaci, pokud to není v rozporu s účelem a dlouhodobým cílem, pro které byly národní parky vyhlášeny. Ale jak to udělat, pokud o pár řádků výš Senát zrušil dlouhodobé cíle národních parků?

Dámy a pánové, já se nijak nezlobím na senátory, kteří jsou v Senátu krátce. Oni možná ještě neznají dopad svého hlasu, který je velmi silný. Jsem zaskočen hlasováním senátorů, kteří v Senátu zasedají už delší dobu. Ti by si měli uvědomit – bohužel se tak nestalo – že o ten jeden hlas, o který ten pozměňovací návrh prošel, nás vrací historicky o desítky let zpátky v ochraně přírody. A geograficky nás posouvají někam, kde už se míjíme s evropskou kulturou, které je ochrana přírody a úcta k přírodě velmi důležitou hodnotou.

Já vás chci ne požádat, ale poprosit o to, abyste dnes setrvali na velmi kvalitní vyvážené kompromisní verzi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk části poslanců)

Blogy