Pavel Hečko - SMART REGION

Královéhradecký kraj jako „CHYTRÝ REGION“ - téma jednání řídícího výboru, který je tvořen ze zástupců kraje, měst a obcí z regionu, Univerzity Hradec Králové, podnikatelského sektoru a ostatních.

Výstupem této diskuze bylo nalezení styčných bodů a témat CHYTRÝCH APLIKACÍ mezi všemi organizacemi, kde se jejich zájmy, potřeby a možnosti vzájemně prolínají. Zejména je nutné nastavit LOGICKÉ strategie pro využití v běžném životě nás všech. V loňském roce získal Kraj ve spolupráci s CIRI cenu za 1.místo aplikace projektů SMART CITY.

Blogy