Jiří Štěpán - Mosty 2016

Mosty 2016 - to je název projektu o kterém jsem hovořil s panem Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Mgr. Morávkem.

Mosty 2016 – to je název projektu o kterém jsem hovořil s panem Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Mgr. Morávkem, předsedou Královéhradecké krajské rady osob se zdravotním postižením. V roce 2015 obdržel Královéhradecký kraj cenu Mosty za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením. S panem předsedou Krásou jsem domlouval další možnosti spolupráce mezi NRZP ČR a Královéhradeckým krajem.

Blogy