Jiří Štěpán - Mezinárodní den lesů

Dnes je Mezinárodní den lesů. Během první Československé republiky nad třetinou naší vlasti šuměl les. Nyní je to okolo 35 procent plochy země.

Přestože zápasíme s kůrovcem, který zastavil přírůstek celkové dřevní hmoty, je nyní zásoba dřeva v našich lesích větší  než v meziválečné době.
Musíme se však nyní našim lesům intenzivně věnovat, abychom zmenšili dopad kůrovcové kalamity. Každý z nás může pomoc.
obrázek

Blogy