Jiří Štěpán jednal s ministrem kultury

Pokračuji ve svém úsilí o záchranu Braunova Betléma. S ministrem kultury Antonínem Staňkem jsme řešili jak pomůžeme této výjimečné památce. Musíme řešit projektovou dokumentaci vedoucí k odvodnění okolí barokních soch. Papírnu v Hronově spojenou s bratry Čapkovými, bych rád viděl jako národní kulturní památku. Jednání vnímám jako dobrý krok na cestě k úspěchu.

Blogy