Jaroslav Malý - Tisková konference v Senátu

V Senátu proběhla tiskové konference, kde jsem hovořil o zákonu o léčivech. T

Tento zákon jsem doporučil ke schválení, přesto, že mám výhrady k tzv. protipadělkové části. Přesto převažuje snaha o ochranu pacienta před lékovými padělky, upřesnění podmínek správné klinické praxe u lékových studií a usnadnění manipulace s vakcínami u aplikujících lékařů.

Blogy