Jan Birke - slavnostní otevření průtahu Náchoda

Po dvou etapách oprav během let 2016 a 2017 je opět možný průjezd Náchodem. Rád bych poděkoval všem, kteří se na celkové rekonstrukci v minulých letech podíleli - této vládě, ŘSD, SFDI, Královéhradeckému kraji, firmám, stavbařům, ale hlavně všem občanům, kteří byli trpěliví a ustáli velmi náročnou dopravní situaci, kterou jsme kvůli opravě průtahu ve městě zažili.

Po dvou etapách oprav během let 2016 a 2017 je opět možný průjezd Náchodem.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na celkové rekonstrukci v minulých letech podíleli – této vládě, ŘSD, SFDI, Královéhradeckému kraji, firmám, stavbařům, ale hlavně všem občanům, kteří byli trpěliví a ustáli velmi náročnou dopravní situaci, kterou jsme kvůli opravě průtahu ve městě zažili.
Dokončením rekonstrukce silnice I/33 je zakončena kompletní plánovaná modernizace silnic první třídy, které procházejí Náchodem. Oprava 6,5 km silnic za téměř 300 mil. Kč ze státního rozpočtu a téměř 12,5 km chodníků za 60 mil. Kč z rozpočtu města by měla vést ke zvýšené bezpečnosti na komunikaci a celkově ke zlepšení silničního provozu. Teď nás čeká další krok ke zkvalitnění dopravní situace ve městě a tím je stavba obchvatu města.

Blogy