Jaroslav Malý - Protikuřácký zákon - zákon na ochranu zdraví

Vystoupení v senátu v rámci obecké rozpravy nad zákonem o ochraně veřejného zdraví. Znovu bych zopakoval, že to není zákon proti kuřákům. To není zákon proti kuřákům. Je to zákon na ochranu zdraví.

Vystoupení v senátu v rámci obecké rozpravy nad zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Znovu bych zopakoval, že to není zákon proti kuřákům. To není zákon proti kuřákům. Je to zákon na ochranu zdraví. Nikdy bych nepodepsal, nikdy bych nehlasoval o zákonu proti lidem nemocným, proti diabetikům, proti lidem s průjmy, či jinak postiženým lidem. Ale můžeme se ochránit proti jevu, který způsobují třeba infekční nemoci. Na rozdíl od infekčních nemocí to kouření je návykové. Já jsem si udělal podrobný rozbor toho, jak je to ve světě a jak je to v Evropě s ochranou zdraví Každý stát v Evropě má zákon, který nějakým způsobem reguluje kouření, nikoli kuřáky, ale kouření. Z toho 22 států má zákon, který je téměř totožný nebo velmi podobný tomu, co tady dneska projednáváme. Jedná se o státy, které rozhodně nejsou stínem demokracie. Jedná se třeba o Španělsko, jedná se o Belgii, Francii, Irsko, Itálii. Pravdou je, že některé státy v Evropě jsou mnohem liberálnější vůči kuřákům. Existují státy, jako je Rakousko nebo Švýcarsko nebo Švédsko, kde ty podmínky pro omezení kouření nejsou tak přísné. Pak je tady něco, co bych nazval Bendovou výjimkou, to jsou oddělené kuřárny od toho restauračního provozu. To je věc, která mění restaurace na nerestaurace. Ondřej Neff připomněl že „do bazénu se nečůrá„. Také nemůžeme mít bazény, kam se chodí a kam se nechodí. Chodí se tam, kam se chodit má.

Zcela jistě tady padne věc, jako je úplný zákaz tabáku. Já bych nerad, aby Senát byl pódiem pro jarmareční pokusy. Toto je jarmareční pokus. Dopředu se ví, že to nevyjde, cílem je prokázat určitou neupřímnost navrhovatelů toho zákona.

Navíc to není originální, protože takový zákon má jedno císařství na úpatí Himalájí, a to je Bhútán, ten má několik desítek tisíc lidí. Je tam lámaistický buddhismus a císař zakázal tabák jako takový. Navíc tam nemají národní důchod, ani hrubý domácí produkt, mají tam něco, čemu říkají národní štěstí.

Pokud se týká přínosu kuřáků do státní pokladny, tak je to velmi problematické. Zisk z daní a náklady na léčbu nemocí způsobených kouřením jsou téměř stejné. Kdybychom jako v Bhútánu zakázali kouření, tak tady máme několik set tisíc kuřáků, které musíme odvykat. Já vám jako lékař musím říct, že odvykání kuřáka od kouření je velice obtížný a bolestivý proces.. Dokonce i pro jeho kapsu. Jestliže se rozhodne odvykat si sám, tak ta úspěšnost je nižší než 5 %. Jestliže použije čínskou akupunkturu, tak ta úspěšnost se pohybuje kolem 18 – 20 %. Jestliže použije moderní farmakologické metody a lék, který blokuje  receptory v centrálním nervovém systému, tak ta účinnost na dobrých pracovištích, se pohybuje kolem 40 %. Takže kdybychom kouření čistě teoreticky zakázali, tabák čistě teoreticky, tak tady máme armádu nespokojených kuřáků, které budeme muset léčit, a to bude stát velké peníze.

U každého takového zákona, kde něco omezuje, něco reguluje, tak se ozvou zhruba tři druhy připomínek. První je logická, ozvou se ti, kterých se to týká.  Viz. obchodní řetězce a uzávěry o svátcích. Je logické, že obchodní řetězce se budou bránit. Nic proti tomu nemám, je to zcela legitimní. Pak se ozvou restauratéři a budou křičet, že jim to vyhání hosty z restaurací. To je také legitimní diskuse. Když Irové zakázali kouření v restauracích tak tam žádná restaurace nezanikla. Ale můžeme o tom diskutovat. To je legitimní.

Pak je tady svoboda. Svoboda podnikání. Už tady bylo řečeno, že tady je určitý spor mezi svobodu podnikání a svobodnou na ochranu zdraví. Já bych řekl, že ti, kteří volají, jsou to kolegové především za pravici, po svobodě, absolutní svobodě, si musí uvědomit, že máme věci, které jsou užitečné a které jsou neužitečné. Odmítat věci užitečné ve jménu svobody mi připadá velmi podezřelé. Vezměte si parkování v Praze. Proč já bych nemohl parkovat v Praze, kde chci, to je svoboda, to je moje svobodné přesvědčení, já přece můžu. A přesto je tady regulace parkování.

Pokud se týká zákazu, teď máme období chřipky, každý pacient má nárok na kontakt s rodinou, je to jeho zákonné právo. Přesto jsme jim zakázali teď návštěvy v nemocnicích, to je také omezení svobody. Znova i ve jménu svobody je třeba užitečné a neužitečné oddělit.

Podnikání v restauraci je podnikání ve veřejném prostoru, kde lze v rámci ochrany zdraví stanovit pravidla podnikání.

https://www.youtube.com/watch?v=Sh1hFlO3FWA&feature=youtu.be 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/senatem-prosel-protikuracky-zakon-diskuze-byla-pomerne-ostra-rika-senator-jaroslav-maly–1690149

Blogy