Jaroslav Malý - Masopustní veselice ve Stěžerách

V rámci cest po regionu jsem nemohl odmítnout pozvání v sobotu do Stěžer. Tradice oslavy Masopustu je tam nová – letos ji slaví pošesté. Prvním pořadatelem byla pouze škola, kdy maskovaný průvod dětí prošel obcí, navštívil významné orgány v obci (starostku na OÚ, pracovnice prodejny Hruška, pracovníky místního zemědělského podniku Agrosem). Tehdy celá akce skončila karnevalem v místní tělocvičně. Postupně bylo jasné, že i občané Stěžer, rodiče, prarodiče a další by se rádi této události zúčastnili.

V roce 2017 na základě dohody vedení obce, učitelského sboru, skautů i místních hasičů byla uspořádána skutečně velkolepá veřejná akce, které se zúčastnilo více než 400 obyvatel (letos jich podle odhadů bylo cca 700). Průvod měl zastavení, kde byly maškary odměněny připraveným občerstvením. Jedno zastavení průvodu dokonce zorganizovali přátelé z obce Vepříkov – Vesnice kraje Vysočina roku 2018. Masopustní veselí vyvrcholilo hodováním. Sladké pohoštění zajistily pracovnice mateřské školky a zabijačkové masité pokrmy jednak uvařili a jednak prodávali místní skauti před jejich klubovnou. Aby si mohli občané v zimním počasí vše náležitě vychutnat, byl postaven obrovský stan zapůjčený z MAS Hradecký venkov.
Celá akce proběhla k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Za veliký bonus této akce lze považovat především to, že se zde spojuje radostný prožitek všech generací a na realizaci této akce spolupracují téměř všechny složky obce.
Rád jsem pobyl, pojedl, pozdravil se s paní starostkou a starostou Vepříkova a také ochutnal. Už se těším na červen, kdy bude slavnost k výročí první zmínky o obci a pozor, tentokrát ve Stěžírkách.

Blogy