Jaroslav Malý - 2. schůze Senátu PČR

2. jednací den senátu byl hodně pracovní. Pominuly diskuse o volbě předsedy a místopředsedů a projednávaly se nové zákony a novely zákonů. Měl jsem dost napilno, protože jsem byl zpravodajem tří novel zákonů.

Jednak novely zákona o silničním provozu, kde bylo po mém doporučení odsouhlaseno, že cyklisté na vybraných komunikacích , především cyklistických stezkách, nebudou pokutováni, pokud si dají jedno pivo, nebo sklenici vína. Podařilo se nám argumentovat, pomocí materiálů BESIPu, že ještě bezpečnou hladinou alkoholu je 0,5promile, protože do této hodnoty nejsou téměř žádné nehody a je to tak i v jiných státech Evropy. Dále jsem „zpravodajoval“ novelu zákona o ochraně zdraví před vlivem návykových látek, kde navrhovatelé chtěli zřídit v hospodách kuřárny. Návrh se podařilo smést , protože měl stejné chyby, jako sněmovnou zamítnutý a totožný návrh z května t.r. Návrh byl v podstatě opsaný, včetně důvodové zprávy a byl legislativně neupravitelný. Poslední novela se týkala nezdravotnických povolání. Tam to nebylo lehké, protože návrh byl ve sněmovně hodně pozměněn, ale podařilo se to. Měl jsem o tom vystoupení na tiskové konferenci ve Frýdlanském salonku, spolu s paní senátorkou Třískovou a senátorem Žaloudíkem.

  obrázek

Blogy