Jan Birke - revitalizace zámeckého kopce

Mám nesmírnou radost! Obyvatelům Náchoda, a nejen nám, se splní dlouholeté přání, snad i sen, a v příštím roce bude zahájen dlouho připravovaný projekt revitalizace zámeckého kopce.

Úpravu kopce připravuje Město Náchod ve spolupráci s Národním památkovým ústavem od roku 2014. Jedinou překážkou bylo financování projektu, u kterého bylo velmi komplikované dosáhnout na dotační tituly, což při objemu 130 mil. Kč, byl opravdu problém. O potřebě parkových úprav se navíc diskutuje více než dvacet let a o tom, že dnes je už opravdu nutností, rozhodně není pochyb.
Ministr kultury Antonín Staněk dnes do Náchoda přivezl skvělou zprávu, a to, že financování 1. etapy v řádu 30 mil. Kč je nedílnou součástí návrhu státního rozpočtu na příští rok 2019, což by mohlo odstartovat obnovu zámeckého kopce. V roce 2020 by se pak jednalo o částku 60 mil. Kč a v roce 2021 40 mil. Kč.
Pevně věřím, že reálná možnost zahájit vlastní práce již v příštím roce nám umožní do tří let obnovit atmosféru krajiny přímo v srdci našeho města a zatraktivní ji nejen pro turisty, ale zejména pro místní občany. 

obrázek

Blogy