Jan Birke předal indexy Akademie 60+

Dnes jsme předali indexy dalším novým studentům skvělé Akademie 60+

Tento úspěšný projekt letos vstupuje už do 4. ročníku a je obrovským obohacením nejen pro dříve narozené studenty, kterých už je dnes více než 70, ale i pedagogy Základní umělecké školy v Náchodě. Díky všem, kteří se ho účastní a panu řediteli ZUŠ za skvělou myšlenku, kterou je radost podporovat.

obrázek

Blogy