Jan Birke - Partnerské město Bauska

Dnes jsem konečně po šesti letech ve funkci starosty města Náchoda navštívil společně s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou naše partnerské město Bauska.

Dnes jsem konečně po šesti letech ve funkci starosty města Náchoda navštívil společně s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou naše partnerské město Bauska. Pražské Národní muzeum pořádá právě v prostorách hradu Bauska výstavu při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Expozice připomíná i kontakty mezi českými zeměmi a Pobaltím za vlády Lucemburků. Tyto kontakty a přátelství rozvíjíme i nadále v podobě partnerství mezi oběma městy. Shodou okolností uplynulo v letošním roce přesně 10 let od podpisu partnerské smlouvy mezi Náchodem a Bauskou. Jsem rád, že jsem měl příležitost se osobně potkat se starostou Bausky – Raitis Ābelnieks, který Náchod navštívil v loňském roce na Náchodských Kuronských slavnostech. Tyto slavnosti jsou každoročně „třešničkou na dortu“ naší vzájemné spolupráce a navazujeme tak na slavnosti, kdy majitelem Náchodského panství byl osvícený, uměnímilovný Petr vévoda Kuronský a Zaháňský (1724–1800). Těším se na další spolupráci a setkání s našimi přáteli z Bausky… třeba při dalším 11. ročníku Kuronských slavností na náchodském zámku (9. 9. 2017), kde určitě chumelit nebude. Foto: www.vlada.cz

Blogy