Jan Birke - Kontrolní den

Dnes jsme s místostarostou Janem Čtvrtečkou kontrolovali průběh stavby na přilehlé křižovatce a nutnost provést další související opravy. I navazující chodníky si opravu fakt zaslouží…

Blogy