Jan Birke - Adventní koncert

Úžasný adventní koncert pěveckých sborů CANTO ZUŠ Náchod a Kácov v Městské Divadlo Dr. Josefa Čížka.

Děkuji své paní Šárce Birke za přípravu a vám všem, kteří jste přišli a společně s námi si užili krásnou předvánoční atmosféru. Zpěváci, oba sbormistři, instrumentalisté, byli jste všichni skvělí!

Blogy